Schowane za chmurami Mount Everest i Lhotse


Nepal

Ojczyzna Himalajów, na terenie której mieści się połowa z 14 głównych ośmiotysięczników, w tym Mt Everest, dach świata.